Ümumi Şərt və Müddəalar

Şəxsiyyət vəsiqəsi və pasport daxil olmaqla nəqliyyat vasitəsinin icarəsi üçün müraciət edən şəxslər icarə şirkətinin minimum yaş tələblərinə cavab verməli, icarə götürərkən ən azı iki il sürücülük təcrübəsinə və sürücülük vəsiqəsinə malik olmalıdırlar. İcarəçilər bəyan edirlər ki, onlar nəqliyyat vasitəsini saz vəziyyətdə qəbul etmişlər, bundan başqa onlar bəyan edilər ki, nəqliyyat vasitəsi nəqliyyatın vəziyyəti haqqında hesabatda qeyd edilənlərə uyğun gəlir. İcarəçilər nəqliyyat vasitəsini eyni vəziyyətdə geri qaytarmağa öhdəlik götürürlər. Nəqliyyat vasitəsi birbaşa olaraq nəqliyyat vasitəsini icarəyə götürmüş şəxs və ya səlahiyyətli sürücü tərəfindən idarə edilə bilər, müvafiq olduqda, üçüncü şəxsin məsuliyyətini əhatələyən sığorta və üçüncü şəxsə vurulan zərəri sığortalayan sığorta təmin edilməlidir. İcarəçi nəqliyyat vasitəsini icarə şirkəti tərəfindən müəyyən edilmiş yerə onun tərəfindən müəyyən edilmiş tarixdə gətirməlidir. İcarəçi yanacaq xərcləri və xidmət haqları ilə əlaqədar məsuliyyət daşıyır. İcarəçi nəqliyyat vasitəsinin idarə edildiyi, ona nəzarətin həyata keçirildiyi və təhlükəsizliyin təmin edildiyi ölkənin qanunvericiliyinə riayət etməlidir, İcarəçi diqqətsizlik üzündən mülkiyyətə və sərnişinlərə vurulmuş zərərə görə məsuliyyət daşıyır, icarəçin nəqliyyat vasitəsini və ya onun hər hansı bir hissəsini sata bilməz. Nəqliyyat vasitəsi yalnız nəzərdə tutulmuş məqsədlərlə Azərbaycan Respublikasının ərazisində idarə edilə bilər. Bütün xərclər daxil olmaqla icarə haqqı şirkətin bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş hesabına ödənilə bilər.