Qız Qalası

Go to Qız Qalası

Qız Qalası


Qız Qalası dizaynı və onun haqqında danışılan rəvayətlərə görə ən böyük sənət abidələrindəndir. Qala 12-ci əsrdə Xəzər dənizinin sahilində inşa edilmişdir (su çəkildiyindən qala sonradan quruda qalmışdır), belə güman edilir ki, qala mayak kimi inşa edilmişdir. Lakin inşa üslubuna və memarlığına görə o, 2500 il bundan əvvəl inşa edilmişdir. Qeydlərə və digər sənədlərə müvafiq olaraq qala Azərbaycan tarixinin önəmli hissəsidir.